Suntem pregatiti sa va adaptam toate cerintele legale

Explorați buticul nostru de avocatură online pentru resurse juridice gata de utilizare sau contactati-ne pentru a beneficia de serviciile noastre fata de problema dumneavoastra juridica.

Arii de practică

Dreptul imobiliar este una dintre cele mai puternice arii de practică ale noastre, de care suntem foarte pasionați.

Cu mai mult de 10 ani de experiență în acest domeniu dinamic al dreptului, modificările legislative importante ale ultimului deceniu ne-au găsit în prima linie, având de-a face cu tranzacții imobiliare din ce în ce mai complexe, contracte de vânzare, de schimb, de locațiune și verificări ale titlului de proprietate, într-o legislație în continuă evoluție.

Oferim asistență legală înalt calificată în toate problematicile tranzacțiilor și litigiilor imobiliare, oferind consultanță clienților noștri despre modul în care să obțină cele mai bune rezultate legale într-o manieră rapidă și orientată spre rezultat.

Read more

Suntem maeștri ai vechilor regelementări, ai Codului civil din 1864 și inovăm cu succes în noile reglementări, ale Codului civil din 2011, oferind clienților noștri o imagine completă asupra riscurilor în procesele de due diligence, care includ de cele mai multe ori titluri de proprietate încheiate la epoci diferite.

Oferim asistență juridică în tranzacțiile din sectorul agricol, evitând durerile de cap pentru clienții noștri care rezultă din dinamismul regimurilor terenurilor agricole și forestiere (cum ar fi succesiunea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997; Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine; Legea nr. 17/2014 privind vânzarea și cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan (și dreptul de preempțiune asupra acestora).

Read Less

Într-o “jungle” în continuă creștere de reglementări la nivel european și național, îi ghidăm pe clienții nostri pe drumuri bine cunoscute de către noi, pentru a respecta reglementările specifice industriilor în care activează (IT, vânzare, producție, HORECA, sănătate etc.) și domeniilor legale de interes (GDPR, certificate verzi, avize de mediu și alte avize, autorizații, permise etc.).

Respectarea tuturor regulilor este cheia de boltă a mediului de afaceri contemporan, iar noi deținem cunoștințele, experiența și know-how-ul pentru a ne asista clienții în acest scop.

Ca parte a ariei noastre de practică de conformitate, oferim servicii de auditare juridică, asistență și consultanță juridică pe probleme de conformitate, recomandări, asistare sau reprezentare în fața organismelor de reglementare din domeniu etc.

Construcțiile și urbanismul sunt o aria de practică pentru care suntem recunoscuți, unde căutăm în permanență să inovăm și să ne ajutăm clienții în rezolvarea problemelor complexe și variate ale acestui domeniu în curs de maturizare.

În comparație cu alte legislații vestice de urbanism, România încă mai are pași de parcurs, însă îi parcurge cu o rapiditate alimentată de un domeniu rezidențial și office dinamic, în special în orașele mari cum sunt București, Cluj, Iași și Timișoara. Oriunde s-ar situa proiectul, noi suntem pregătiți să ne asistăm clienții în navigarea cu succes a legislației și jurisprudenței specifice autorizațiior de construire, certificatelor de urbanism, PUG, PUZ, PUD etc., aflate într-o continuă schimbare.

Într-un domeniu cu foarte puțini experți, căutăm să ne dezvoltăm continuu în această materie captivantă, în beneficiul clienților noștri.

Asistăm cu mândrie clienții în fiecare etapă a vieții unei societăți, de la înființarea acesteia în cele mai potrivite formă, mărime și condiții, la asigurarea unei funcționări eficiente a acesteia în cadrul adunării generale a asociaților și consiliului director, până la dizolvarea și lichidarea, fuziunea sau vânzarea acesteia.

Pe parcursul vieții unei societăți, ne informăm în permanență clienții despre noutățile legislative de drept societar, despre necesitățile de conformitate și ne asistăm în mod activ clienții în cântărirea riscurilor și beneficiilor fiecărei situații care ar putea pune la încercare societatea.

Ne mândrim cu atitudinea noastra pozitivă pro-business și cu găsirea celor mai bune soluții pentru clienții nostri, pentru ca aceștia să își atingă obiectivele în cel mai eficient mod cu putință.

Vorbim limba fuziunilor și achizițiilor. EBITDA, IPO, call-option, put-option, tag-along, drag-along, transfer de întreprindere – vă suntem alături în orice situație.

Fuziunile și achizițiile sunt unele din cele mai complexe arii de practică ale noastre, în care se întrepătrund toate celelalte domenii, pentru a răspunde nevoilor clienților, în scopul redactării de rapoarte due diligence atotcuprinzătoare, redactării și negocierii documentelor tranzacției, asigurării respectătii tuturor cerințelor de conformitate etc.

Suntem disponibili să ne asistăm clienții la fiecare pas, de la structurarea tranzacției, la ofertare, redactarea rapoartelor de due diligence, pregătirea și negocierea documentelor tranzacției, până la înregistrarea și publicarea acestora.

Oferim servicii de reprezentare juridică a clienților în fața instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție) pentru soluționarea oricărui tip de litigiu din aria noastră de practică și nu numai.

Oferim servicii specifice fazei executării silite, cum ar fi recuperarea creanțelor din litigii comerciale, civile sau penale; recuperarea creanțelor constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii; asistenţă juridică în acţiuni de evacuare, punere în posesie, servituți, predări de bunuri.

În strânsă legătură, oferim asistenţă şi reprezentare cu privire la soluţionarea contestațiilor la executare în oricare dintre modalităţile de executare silită şi în legătură cu orice alte acțiuni de anulare a titlurilor executorii.