contact@lawsome.ro

Select Language: EN | RO

Care sunt diferențele dintre certificatul de situație de urgență albastru și cel galben?

 • Certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru) și certificatul de situație de urgență de tip 2 (galben) sunt emise prin aceeași procedură, online, în mod automat, pe baza declarației pe proprie răspundere
 • Ambele certificate de situație de urgență reprezintă doar niște mijloace de probă și pot crea o prezumție (legală sau judiciară, în funcție de prevederile legii)
 • Certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru) ar putea fi utilizat în invocarea forței majore (dar și a impreviziunii), în timp ce certificatul de situație de urgență de tip 2 (galben) ar putea fi utilizat în invocarea impreviziunii contractuale, însă toate condițiile Codului civil trebuie respectate
 • Certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru) nu poate fi invocat atunci când întreruperea activității a rezultat indirect din deciziile autorităților (ci doar direct)
 • Certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru) poate fi invocat când s-a întrerupt total o ramură a activității unei societăți (iar celelalte au rămas operative) sau chiar când s-a întrerupt parțial ramura societății (rămânând doar cealaltă parte a ramurii operațională)
 • Certificatul de situație de urgență de tip 2 (galben) poate fi invocat
 • În prezenta analiză, nu ne propunem să facem un rezumat al noii legislații, ci să furnizăm un material comparativ pragmatic și util, pentru a înțelege care sunt diferențele dintre un certificat de situație de urgență de tip 1 (albastru) și când se emite un certificat de situație de urgență de tip 2 (galben).

Care este sediul materiei?

Certificatele de situație de urgență sunt reglementate de:

 • Decretul nr. 195/2020;
 • Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare;
 • Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se stabilise că era necesar certificatul pentru situație de urgență pentru a li se stabili indemnizațiile pentru suspendarea temporară a contractului de muncă – XI (1). Această prevedere a fost eliminată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială.

Când se emit certificatele de situație de urgență?

Certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru) se emite pentru cei a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență decretate. Acești operatori sunt cei vizați de actele normative următoare, conform cărora:

 • Prin Decretul nr. 195/2020, pe durata stării de urgenţă, cursurile din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ se suspendă (art. 49).
 • Prin Ordonanța militară nr. 1/2020, s-au dispus măsuri de suspendare cu privire la restaurante și hoteluri (excepție: drive-in, room-service sau livrare directă la client), săli cu jocuri de noroc, saloane de înfrumusețare, slujbe bisericești, evenimente în spații deschise peste 100 de persoane.
 • Prin Ordonanța militară nr. 2/2020, s-au dispus măsuri de suspendare cu privire la cabinetele de medicină dentară (cu excepția urgențelor), magazinele din mall-uri (cu excepția: cele care au ca obiect vânzarea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi serviciile de curăţătorie), botezuri, cununii (maxim 8 persoane).
 • Prin Ordonanța militară nr. 3/2020, se elimină suspendarea activităților din domeniul vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului și vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.
 • Prin Ordonanțele militare nr. 4, 5, 6 și 7/2020 se instituie o serie de restricții și măsuri, care nu vizează în mod direct închiderea temporară a activității operatorilor economici, printre care instituirea unor măsuri de carantinare (în municipiul Suceava şi în zona limitrofă, Ţăndărei, judeţul Ialomiţa).

Ce înseamnă „întrerupere totală sau parțială” a activității?

Întreruperea totală sau parțială a activității înseamnă oricare din următoarele ipoteze :

 1. atunci când un operator economic are mai multe ramuri de activitate și s-a întrerupt una singură (situația unei societăți care avea și un magazin în mall care a fost închis, dar care avea și o agenție de turism, spre exemplu);
 2. atunci când un operator economic are o singură ramură de activitate și aceasta s-a interrupt parțial (situația unui restaurant care continuă să livreze la domiciliu, spre exemplu) ;
 3. atunci când un operator economic are mai multe puncte de activitate, din care doar unele erau situate în mall și au fost închise ;

Textul de lege are în vedere doar întreruperea totală/parțială a activității ca efect direct al deciziilor emise de autoritățile publice competente, nu și ca efect indirect (pe lanțul de aprovizionare, de exemplu). Aceste tipuri de operatori se vor putea orienta spre certificatele de situație de urgență de tip 2 (galben).

Certificatul de situație de urgență de tip 2 (galben) se emite pentru cei care au înregistrat o diminuare a veniturilor sau încasărilor în martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media veniturilor sau încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

„Veniturile” sunt sumele facturate, iar „încasările” sunt sumele efectiv încasate.

Solicitantul poate obtine un singur certificat de situație de urgență (chiar daca operatorul se incadreaza, teoretic, pentru ambele). Spre exemplu, chiar daca restaurantul a cărui activitate este întreruptă parțial este îndreptățit la un certificat de tip 1 (albastru), dar, întrucât își continuă activitatea cu livrarea la domiciliu, dar înregistrează și o diminuare a veniturilor sau a încasarilor, poate obține și certificatul de tip 2 (galben). În acest caz, va fi mai favorabil să obțină doar certificatul de tip 1 (albastru).

Dacă, în urma închiderii (parțiale) a mall-urilor, firma de pază este afectată, nu va putea obține certificat de tip 1 (albastru), ci doar unul de tip 2 (galben), în condițiile dovedirii diminuării corespunzătoare a veniturilor sau a încasarilor.

Avocații, notarii publici, executorii judecătorești, având în vedere că nu li s-a întrerupt activitatea, ba din contră, au îndatorirea să asigure continuitatea serviciului îndeplinit, vor putea să obțină un certificat de situație de urgență de tip 2 (galben). În ceea ce privește această categorie de profesioniști, se pune problema dacă sunt necesare, într-adevăr, certificatele de situație de urgență pentru accesarea facilităţiilor prevăzute de art. X alin. (5) (10) din O.U.G. 29/2020. Formularea acestui articol este că „Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător”, iar alin. (1) cere obligatoriu certificatul de situație de urgență. Așadar, alin. (5) înlocuiește doar beneficiarul din alin. (1), restul prevederilor rămânând aplicabile. Cu toate acestea, vor exista dificultăți practice pentru aceste categorii profesionale de a solicita și obține certificate de situație de urgență, de vreme ce acestea se eliberează doar pe perioada stării de urgență : în cazul acestora, din perspectiva naturii activității îndeplinite, va fi o chestiune de probă a diminuării încasărilor sau veniturilor, întrucât aceștia pot încasa onorarii pentru servicii îndeplinite în trecut sau vor încasa în viitor onorariile pentru serviciile îndeplinite pe perioada stării de urgență.

De asemenea, această diminuare a încasărilor sau veniturilor care stă la baza emiterii certificatului de situație de urgență de tip 2 (galben) trebuie să se datoreze efectelor pandemiei. Spre exemplu, o entitate al cărei obiect de activitate reprezintă comercializarea unor produse exclusiv online va trebui să demonstreze faptul că diminuarea încasărilor se datorează efectelor pandemiei.

Agențiile de turism și hotelurile (cu excepția activităților de servire și consum de alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice) pot solicita, de asemenea, certificat de situație de urgență de tip 2 (galben), în condițiile diminuării de 25% prevăzute de Ordinul nr. 791/2020; aceasta, întrucât activitatea nu le-a fost interzisă astfel încât să fie îndreptățiti la certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru).

Care sunt efectele certificatelor de situație de urgență?

Ambele certificate de situație de urgență se eliberează doar pe perioada stării de urgență, în mod automat, electronic, pe baza declarațiilor pe proprie răspundere (depuse pe platforma online prevenire.gov.ro, împreună cu documentele justificative).

Ambele certificate de situație de urgență se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Într-un contract , certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru), într-un contract: (i) dacă activitatea s-a întrerupt total, poate sta la baza invocării a forței majore, iar (ii) dacă activitatea s-a întrerupt parțial, poate sta la baza invocării forței majore sau, de ce nu, a impreviziunii.

Așadar, nu întotdeauna când există o situație care justifică eliberarea unui certificat de situație de urgență (fie el chiar de tip 1 – albastru) sunt îndeplinite condițiile forței majore sau ale impreviziunii. Cu titlu de exemplu, în cazul unui mall, chiar dacă anumite magazine au fost închise ca urmare a deciziilor autorităților competente (în speță, prin Ordonanța militară nr. 2/2020), nu se poate vorbi întotdeauna despre suspendarea contractelor de închiriere în temeiul forței majore. Astfel, nu este exclus să se interpreteze că spațiul este pus în continuare la dispoziția locatarului, iar acesta îl poate folosi pentru scopurile conexe activității sale, cum ar fi: depozitarea mărfurilor care fac obiectul livrărilor la domiciliul clientului, realizarea inventarului anual, organizarea rafturilor și a depozitului etc. De la caz la caz, se va putea evalua dacă se impune o diminuare a chiriei, o reeșalonare a chiriei, o suspendare a contractului sau alte remedii contractuale.

Certificatul de situație de urgență de tip 2 (galben) poate să stea la baza impreviziunii.

Certificatele de situație de urgență reprezintă doar niște mijloace de probă (în privința cărora putând fi demonstrat contrariul), lăsate în cele din urmă la aprecierea instanței de judecată.

Pentru a invoca forța majoră sau impreviziunea într-un contract dat, este necesar să se demonstreze îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de Codul civil pentru acel tip de eveniment fortuit.

O.U.G. nr. 29/2020, în art. X alin. (3), instituie și o prezumție legală relativă de forță majoră în favoarea IMM-urilor care dețin un certificat de situație de urgență (de tip 1, albastru). Prin această prezumție legală relativă, se simplifică misiunea IMM-urilor, astfel că se inversează sarcina probei – cealaltă parte fiind ținută să dovedească faptul că nu a intervenit forța majoră.

Este important să se aibă în vedere faptul că certificatele de situație de urgență nu se emit cu privire la un contract anume, ci cu privire la activitatea unui operator economic. Acest lucru înseamnă că, pentru a dovedi forța majoră sau impreviziunea într-un contract anume, trebuie să fie îndeplinite condițiile prevăzute de Codul civil pentru forța majoră sau pentru impreviziune pentru cazul acelui contract (respectiv că întreruperea parțială a activității a afectat executarea acelui contract sau că diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu 20% are impact asupra acelui contract) – aspect care se poate dovedi dificil în practică.

Desigur, pentru a dovedi forța majoră (sau impreviziunea), un operator economic poate apela la orice alte mijloace de probă, inclusiv la avizul de forță majoră emis de camerele de comerț și industrie. Pentru a se vedea diferențele, asemănările și modul în care se corelează avizele de forță majoră și certificatele de situație de urgență, accesați următorul link

În concluzie, ambele certificate de situație de urgență se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii. În ceea ce privește relațiile comerciale, se recomandă prudența în utilizarea certificatelor de situație de urgență pentru scopul invocării forței majore sau a impreviziunii. Certificatele de situație de urgență pot reprezenta un mijloc de probă în dovedire forței majore sau a impreviziunii (și cel mult o prezumție relativă legală de forță majoră pentru IMM-uri). În contextul stării de urgență, deși raporturile juridice sunt încetinite, acestea trebuie să existe.

Leave a Reply