analize

Care este sfera de aplicare a dispozițiilor art. X din O.U.G. nr. 29/2020?

Publicat la 8 aprilie 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare a fost adoptată în contextul stării de urgență și prevederile sale trebuie interpretate în acest context. În pofida faptului că art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative impune ca ordonanțele de urgență să aibă, […]

Care sunt diferențele dintre certificatul de situație de urgență albastru și cel galben?

Publicat la 7 aprilie 2020

Certificatul de situație de urgență de tip 1 (albastru) și certificatul de situație de urgență de tip 2 (galben) sunt emise prin aceeași procedură, online, în mod automat, pe baza declarației pe proprie răspundere Ambele certificate de situație de urgență reprezintă doar niște mijloace de probă și pot crea o prezumție (legală sau judiciară, în […]

Care sunt diferențele dintre avizul de forță majoră și certificatul de situație de urgență?

Publicat la 6 aprilie 2020

Avizul de forță majoră privește un contract anume, iar certificatul de situație de urgență privește activitatea unei societăți; Certificatul de situație de urgență poate să aibă o putere probatorie mai mare decât avizul de forță majoră, în anumite condiții; Avizul de forță majoră are un grad de aplicabilitate mai ridicat; Avizul de forță majoră se […]