IMM

Care este sfera de aplicare a dispozițiilor art. X din O.U.G. nr. 29/2020?

Publicat la 8 aprilie 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare a fost adoptată în contextul stării de urgență și prevederile sale trebuie interpretate în acest context. În pofida faptului că art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative impune ca ordonanțele de urgență să aibă, […]

Prinicipalele măsuri pentru IMM-uri adoptate de OUG nr. 29/2020

Publicat la 21 martie 2020

IMM-urile beneficiază de amânarea la plata utilităților Forața majoră poate fi invocată împotriva IMM-urilor numai după încercarea de renegociere Acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele ce pot fi acordate IMM-urilor Subvenționarea dobânzilor agerente creditelor / liniilor de creditare Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare a fost […]